logo.png
header_img.jpg

Een grote variatie aan bunkers

Hoewel het niet onmiddellijk in het oog springt, bestaat de KW-linie uit een grote variatie aan bunkers.  Zo heeft elke gevechtsbunker een nagenoeg uniek bouwplan, strategisch aangepast aan zijn ligging.  Daardoor vind je op de hele KW-linie geen twee volledig identieke gevechtsbunkers. 

Een aantal elementen kwam wel in elke bunker terug.  Er waren één tot drie schietgaten voor mitrailleurs voorzien, evenals kijkgaten, granaatwerpopeningen en verluchtingspijpen.  Petroleumlampen moesten de bunker verlichten.  De ingang bestond uit een sas met een zware buiten- en binnendeur en er was ook een nooduitgang voorzien.   Het aantal soldaten dat een bunker bemant, hangt af van het aantal schietgaten.  Langs het kanaal Leuven-Dijle werden speciale kleine bunkers voor één schutter gebouwd.

De commandobunkers van het telefoonnetwerk gelijken aan de buitenkant erg op de gevechtsbunkers, maar aangezien ze geen gevechtsfunctie hadden, hebben ze geen schietgaten.   De connectiebunkers zijn veel kleiner.  Er kon slechts één soldaat in plaatsnemen om lokale bovengrondse kabels aan te sluiten op de doorgaande ondergrondse kabels.

Om de oprukkende vijand te kunnen verrassen, was het erg belangrijk dat de bunkers zo min mogelijk opvielen in het landschap.  Een goede camouflage was onontbeerlijk en daartoe werden verschillende technieken gebruikt.

Uitrusting en bemanning van de bunkers

De gevechtsbunkers waren niet permanent bewapend.  De mitrailleurs werden meegebracht en geïnstalleerd door de eenheid die na de terugtocht vanaf de dekkingsstelling opdracht kreeg een deel van de KW-linie te verdedigen.

Lees meer: Uitrusting en bemanning van de bunkers

Inrichting van de gevechtsbunkers

De toegang verloopt via een sas met twee deuren, zodat de vijand nooit rechtstreeks de bunker kan binnendringen.  Het sas zelf kon in geval van vijandelijke binnendringers verdedigd worden door een klein pistoolschietgat vanuit een mitrailleurkamer.

Lees meer: Inrichting van de gevechtsbunkers

Inrichting van de commandobunkers

De commandobunkers zijn qua grootte vergelijkbaar met de gevechtsbunkers.  Sommige commandobunkers lagen half ingegraven waardoor de toegang tot de centrale kamer soms met een binnentrap verliep. 

Lees meer: Inrichting van de commandobunkers

Inrichting van de connectiebunkers

De kleine connectiebunkertjes zijn erg gestandaardiseerd en zien er dus over heel de linie praktisch hetzelfde uit.  Enkel de ingang kan verschillen naargelang de bunker bovengronds of gedeeltelijk ingegraven ligt.

Lees meer: Inrichting van de connectiebunkers

Camouflage

Huiscamouflage
Een vaak gebruikte techniek was het metsen van een bakstenen gevel rond de bunker (of toch minstens op de hoeken), waardoor deze op een gewoon huis leek. 

Lees meer: Camouflage