logo.png
header_img.jpg

De aanloop naar mei 1940 (internationaal)

Na de Eerste Wereldoorlog was de publieke opinie in Duitsland verdeeld tussen het communisme, dat zijn oorsprong vond in de sociale wantoestanden, en de wraak die het resultaat was van de geleden nederlaag.  Daarop terend richtte Hitler de “Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” (NSDAP) op.  Hij beloofde iedereen goed betaald werk en een sterk Duitsland.  De NSDAP oogstte succes  zodat  in januari 1933 Hitler als kanselier wordt aangesteld. 

Later datzelfde jaar volgt hij de overleden rijkspresident op.  Hij schakelt meteen het parlement uit om met onbeperkte macht verder te regeren. In snel tempo breidt hij het Duitse leger fors uit. 


Ondertussen neemt de onrust in Europa toe.  België kiest ervoor om zich bij conflicten neutraal op te stellen, maar is wel vastbesloten zich te verdedigen tegen iedere agressie, vanwaar ze ook mag komen.  In 1938 trekt Hitler met zijn troepen over de Duitse grenzen heen, te beginnen met de inval in Oostenrijk.  Ook Tsjechoslowakije volgt.  Op 1 september 1939 vallen ze Polen binnen.  Als gevolg daarvan verklaren Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland.


Ook al zegt Duitsland onze neutraliteit te respecteren, toch wordt de mobilisatie van het Belgische leger afgekondigd.  Verdedigingswerken, o.a. de bouw van de KW-linie, worden in snel tempo uitgevoerd.  Van bij het begin van 1940 komen er af en toe signalen dat Hitler ook België zal binnenvallen.  Het blijkt telkens loos alarm.
Op 9 april vallen de Duitsers Denemarken en Noorwegen binnen en op 10 mei, in de vroege ochtend, begint de oorlog dan toch ook in België en Nederland.