logo.png
header_img.jpg

Opbouw van de KW-linie

Schematische kaart KW-linieDe ruggengraat van de KW-linie bestond uit één of twee rijen gevechtsbunkers. Waar mogelijk integreerde men kanalen, spoorwegen en overstromingsgebieden - stuk voor stuk moeilijke hindernissen voor de vijand - in de stelling.  Zo werden langs de Dijle in Haacht, Sint-Joris-Weert, Sint-Agatha-Rode en Florival honderden hectaren land onder water gezet.  Eén rij bunkers volstond op die plaatsen ter verdediging.  Waar men geen bestaande of natuurlijk hindernissen kon benutten, bouwde men een tweede lijn gevechtsbunkers achter de eerste lijn, als extra versterking. 

Belangrijke plaatsen, zoals dorpen en  grote kruispunten, werden met bijkomende gevechtsbunkers beschermd, de zogenaamde antitankcentra.

Van noord naar zuid wierp men vóór de rijen gevechtsbunkers talrijke hindernissen op: kilometerslange prikkeldraadversperringen, antitankhindernissen (Cointet-elementen, railvelden en tetraëders) en loopgraven.  De antitankhindernissen en de gevechtsbunkers liggen een paar honderd meter van mekaar.  Het opzet was om de vijand aan de hindernis op te houden en vervolgens onder vuur te nemen vanaf de bunkerlijn.

Achter de bunkerlijn bouwde men een telefoonnetwerk uit dat de communicatie aan het front moest verzekeren.

Antitankcentra

Een antitankcentrum is een lus van gevechtsbunkers rondom een strategische plek die verdedigd moest worden.  Verschillende dorpen achter de KW-linie, maar ook wegknooppunten of strategische hoogtes, werden door een antitankcentrum beschermd.  Binnen het antitankcentrum waren antitankkanonnen opgesteld om doorgebroken vijandelijke tanks te kunnen uitschakelen.

Bestaande en natuurlijke hindernissen

Bestaande hindernissen, zoals het kanaal Leuven-Dijle en spoorwegbermen rond Leuven, werden waar mogelijk in de linie geïntegreerd.  Door hun constructie waren het op zich al hindernissen voor tanks.  Er werden (meestal kleinere) gevechtsbunkers langs gebouwd van waaruit soldaten het kanaal of de spoorlijn konden verdedigen.

Lees meer: Bestaande en natuurlijke hindernissen

Antitankhindernissen en loopgraven

Aan de KW-linie werd het Cointet-element veelvuldig gebruikt als antitankhindernis.  Op enkele plaatsen, naargelang de toestand van het terrein, legde men railvelden aan of plaatste men tetraëders als hindernis.

Lees meer: Antitankhindernissen en loopgraven

Communicatienetwerk

Een paar kilometer achter (ten westen van) de verdedigingslijn bouwde men een telefoonnetwerk uit.  Dat bestond uit twee parallelle lijnen telefoonkabels en dwarsverbindingen. 

Lees meer: Communicatienetwerk