logo.png
header_img.jpg

Communicatienetwerk

Een paar kilometer achter (ten westen van) de verdedigingslijn bouwde men een telefoonnetwerk uit.  Dat bestond uit twee parallelle lijnen telefoonkabels en dwarsverbindingen. 

Op de verbindingen werden commandobunkers (type C = chambre de connection) gebouwd die dienst deden als telefooncentrale en/of commandopost.  Van hieruit kon men de acties aan het front opvolgen. 

Op de lijnen zelf stonden kleine connectiebunkers (type V = chambre de visite) waar de hoofdkabels doorgeschakeld werden en veldlijnen toekwamen. 

Via dit telefoonnetwerk kon men ook verbinding maken met het burgerlijk telefoonnet.